Zerbitzu juridikoak
partikularrei eta enpresei

Espezializatuta gauden arlo juridikoak

FAMILIA ZUZENBIDEA

Geure bezeroen ezkont-interesak nahiz familiaren interesak babesten ditugu.

Gure lan esparrua:

EZGAITASUNAK DITUZTEN PERTSONEI LAGUNTZAK

Ezgaitasuna eta tutore izendapena beharrezkoden duten kasuetarako

OINORDETZA

Hildakoaren azken nahia errespetatua izan dadin.

Gure lan esparrua:

KALTE-GALERAK

Judizio eta judizioz kanpoko kalte-galeren erreklamazioa.

Gure lan esparrua:

HIGIEZINEN ZUZENBIDEA

Zeure higiezinen jabetzeren babesarekin zerikusia duten edozein gai kudeatzen dugu.

Gure lan esparrua:

ZUZENBIDE FISKALA

Plangintza fiskal egoki batek, diru asko aurreztu diezaiguke.

Gure lan esparrua:

LAN ZUZENBIDEA

Langilearen interesen babesa epaitegietan zein epaitegietatik kanpo.

Gure lan esparrua:

ADMINISTRAZIO ZUZENBIDEA

Administrazio publikoaren aurrean zure interesak defendatzen ditugu.

Gure lan esparrua: